Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ION ROATĂ

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 01/02/2023
Exemplu: 01/02/2023
Număr de înregistrare Dată Document Conținutul pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
1 18/01/2021 HCL Alegerea presedintelui de sedinta afişează
11 08/02/2021 HCL Utilizare excedent anual afişează
19 11/03/2021 HCL Utilizare excedent anual afişează
25 15/04/2021 HCL Aprobarea bugetului local pe anul 2021 afişează
Anexa 15/04/2021 Bugetul local initial - anul 2021 Anexa privind bugetul local initial pt anul 2021 afişează
NR.6 02/02/2022 HOTARARE HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la HCL nr.50/28.09.2021 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ion Roată și serviciilor publice de interes local
afişează
NR.7 02/02/2022 HOTARARE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical pentru medicina de familie
afişează
1 07/01/2022 HCL Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetar al anilor precedenti
afişează
2 07/01/2022 HCL Hotarare privind modificarea anexei HCL nr. 71/25.11.2021 privind actualizarea actului constitutiv al SC Servicii Publice Comunale SRL
afişează
3 07/01/2022 HCL Hotarare privind desemnarea administratorului SC Servicii Publice Comunale SRL si aprobarea contractului de mandat
afişează

Pagini